meer

Over ons

VE programma

Bij voorschoolse educatie (VE) doen kinderen op jonge leeftijd mee aan educatieve programma’s. Dit begint op het kinderdagverblijf. KOSMO biedt een VVE programma aan middels de Uk & Puk methodiek voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Doelstelling VE

De doelstelling van VE is om de ontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. VE kent een gestructureerde didactische aanpak. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Juist door spel ontdekt een kind de wereld en leert het allerlei (taal)vaardigheden die van belang zijn bij de ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van VE is een goede speelleeromgeving. De vestigingen zijn hierop ingericht.

bekijk hier onze VVE vestigingen  

Uk & Puk

Wij willen kinderen een goede start in het basisonderwijs bieden om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Het uitgangspunt is dat kinderen leren door te spelen en de interactie met elkaar. De methode bevat thematische activiteiten die pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters zowel in horizontale baby-, dreumes- en peutergroepen als in verticale groepen kunnen uitvoeren. De activiteiten worden of in een grote groep, een kleine groep of individueel uitgevoerd. Ieder thema wordt opgebouwd van een introductie of kennismaking naar steeds verdere verdieping van het onderwerp, en als laatste een gezamenlijke afsluiting. Een voorleesverhaal staat hierbij steeds centraal.

Ontwikkelingsgebieden:

  • spraak- en taalontwikkeling;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • zintuiglijke ontwikkeling
  • ontluikende rekenprikkels
  • motoriek

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel.

lees meer over Uk & Puk  

Beoordelingen via VerbeterMeter