meer

Over ons

Vaccinatiebeleid

Helaas komt mazelen in Nederland nog steeds voor, ook in de kinderopvang. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte die een dodelijke afloop kan hebben. Daarom is de ziekte opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. KOSMO wil op een zo veilig mogelijke manier kinderopvang bieden voor kinderen én medewerkers. Daarom hanteren wij een vaccinatieverplichting voor mazelen.

Baby’s zijn kwetsbaar

Nederlandse kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma worden tegen mazelen ingeënt als zij veertien maanden oud zijn en nogmaals in hun tiende levensjaar. Zij krijgen dan het BMR-vaccin. Dit vaccin beschermt tegen bof, mazelen en rodehond.

Ouders kunnen hun baby al bij KOSMO brengen vanaf het moment dat het drie maanden oud is. Dit betekent dat baby’s 11 maanden lang onbeschermd naar de opvang gaan. Een niet ingeënte medewerker of kind vormt een risico voor deze kwetsbare groep jonge kinderen.

Vaccinatieplicht voor kinderen ouder dan 14 maanden

Per 1 januari 2020 geldt voor alle kinderen van 14 maanden en ouder, die bij ons op de opvang komen, dat zij gevaccineerd moeten zijn tegen mazelen. Hiermee verkleinen wij de kans zoveel mogelijk dat kinderen, die nog niet gevaccineerd mogen worden, door een ander kind worden besmet.

Vaccinatiebewijs tonen

Ouders/verzorgers vragen wij het vaccinatiebewijs van hun kind(eren) te laten zien aan één van de medewerkers op de groep. Dit wordt genoteerd in het kinddossier. Wij maken geen kopie van het vaccinatiebewijs zelf. Als blijkt dat het kind niet gevaccineerd is, verzoeken wij de ouders/verzorgers hun kind alsnog te laten vaccineren tegen BMR en ons het bewijs te tonen.

Overige vaccinaties

Uiteraard is KOSMO er voorstander van dat kinderen het volledige Rijksvaccinatieprogramma doorlopen. Wij vragen ouders of het kind het rijksvaccinatieprogramma volgt. Zo hebben we bij een uitbraak van een andere ziekte in beeld welke kinderen beschermd zijn en welke niet.

Inentingsplicht voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Om de kans dat een medewerker een onbeschermde baby besmet te minimaliseren, verplicht KOSMO per 15 november 2019 al haar medewerkers dat zij beschermd zijn tegen mazelen.

Meer informatie

Voor algemene informatie over vaccineren, kun je terecht op de website van het RIVM. Je kan ook contact opnemen met je consultatiebureau of de GGD in jouw regio.

Je kan onze folder waarin wij ons vaccinatiebeleid toelichten ook downloaden:

Informatiefolder vaccinatiebeleid

FAQ BMR-vaccinatie

Hieronder vind je een overzicht van veel gestelde vragen met betrekking tot de BMR-vaccinatie.

Waarom is er alleen gekozen voor de BMR-vaccinatie?

Mazelen is een ernstige infectieziekte die dodelijk kan zijn. Er bestaat geen los mazelenvaccin meer. Deze zit in de combivaccinatie BMR. Het immuunsysteem van baby's is in de eerste maanden nog niet sterk genoeg om de inenting tegen deze ziekten te kunnen ontvangen. Daarom wordt deze inenting pas met 14 maanden gegeven (en nogmaals op negenjarige leeftijd). Voor die tijd zijn baby's niet beschermd tegen deze ziekten en kunnen deze ziekten juist voor de jonge doelgroep ernstige gevolgen hebben.

KOSMO is als kinderopvangorganisatie verplicht om alle risico’s voor kinderen en medewerkers in kaart te brengen en te minimaliseren. Zeker als zij grote gevolgen kunnen hebben. Wij scharen dit onder een risico met mogelijk een groot gevolg en hebben daarom besloten de BMR-vaccinatie te verplichten.Van bijna alle andere vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma wordt de eerste inenting (waaronder de DKTP) toegediend in de eerste drie maanden. Zodra kinderen bij ons in opvang komen, zijn zij dus al beschermd tegen deze ziekten. Kinderen die deze vaccinaties niet hebben gehad kunnen kinderen, die het vaccinatieprogramma wel volgen, dan ook niet besmetten.

Een uitzondering hierop is de meningokokken ACWY-vaccinatie. Deze ontvangen kinderen ook voor het eerst bij de leeftijd van 14 maanden. Doordat de ziekte nog zeer zeldzaam is en het Rijk maatregelen heeft genomen om extra groepsbescherming te creëren, is het niet nodig om deze vaccinatie nu te verplichten.

De vaccinatiegraad op de vestiging is hoog, dan kunnen er toch wel een paar ongevaccineerde kinderen bij?

Nee, op de vestiging zijn kinderen jonger dan 14 maanden aanwezig die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Zij lopen een direct risico door de aanwezigheid van een ouder niet-gevaccineerd kind, ondanks dat de vaccinatiegraad hoog is.

Ziekten kun je overal oplopen; waarom stelt KOSMO de BMR-vaccinatie verplicht?

Zoals gezegd zijn wij verplicht om alle risico’s voor kinderen en medewerkers in kaart te brengen en te minimaliseren. Zeker als zij grote gevolgen kunnen hebben. In de kinderopvang spelen kinderen langere tijd intensief met elkaar. Ziektes verspreiden zich dan ook snel. Op deze manier proberen we de kans op een besmetting binnen onze muren te minimaliseren.

We zijn ons er echter van bewust dat we maar een klein stukje zijn in de wereld van het jonge kind. Een kind kan ook op een ander moment besmet worden. Daarom adviseren we je om je kind het volledige Rijksvaccinatieprogramma te laten doorlopen.

Een kind kan om medische redenen (nog) niet gevaccineerd worden, wat nu?

Wanneer dit op papier door een (kinder)arts bevestigd is, kunnen we in gesprek gaan over een oplossing.

Hoe wordt gecontroleerd op de BMR-vaccinaties?

Ouders worden verzocht de BMR-vaccinatiebewijzen te tonen op de vestiging. Hier wordt actief om gevraagd op het moment dat het kind de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar bereikt. Wij registreren in het kinddossier dat we dit bewijs hebben gezien. Er wordt geen kopie van het vaccinatiebewijs zelf gemaakt. 

Wat als ik de vaccinatiekaart van mijn kind kwijt ben?

In dat geval kun je een vaccinatiebewijs opvragen bij jouw consultatiebureau.

Mijn kind is vanwege vakantie in het buitenland al in het eerste levensjaar gevaccineerd, hoeft het dan niet meer gevaccineerd te worden bij 14 maanden?

Uw kind moet in dit geval alsnog ingeënt worden met het BMR-vaccin. De vaccinatie in het eerste levensjaar biedt onvoldoende bescherming omdat de antistoffen bij een baby na een jaar verdwijnen. Vandaar dat de vaccinatie binnen het Rijksvaccinatieprogramma pas vanaf 14 maanden wordt gegeven. Het immuunsysteem is met 14 maanden pas sterk genoeg om de vaccinatie te kunnen ontvangen.

Beoordelingen via VerbeterMeter