Nieuws

Meer uren Voor- en Vroegschoolse Educatie van peuters in 2020

09 januari 2020

In 2020 gaat het aanbod van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor peuters veranderen. De Nederlandse overheid heeft dit besloten, om zo te investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen richting basisonderwijs.

VVE in de peuteropvang van 10 naar 16 uur per week

Het Wijzigingsbesluit VVE regelt dat gemeenten vanaf 1 augustus 2020 verplicht zijn om minimaal 16 uur per week Voorschoolse Educatie aan te bieden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie.

VVE bij Columbus Junior

Ook binnen onze organisatie gaan wij volgens deze nieuwe regel werken. Dit houdt in dat wij 16 uur per week VVE gaan aanbieden, in plaats van 10 uur per week.

Voordelen

De extra uren VVE dragen eraan bij dat de pedagogisch medewerkers meer tijd hebben voor verdieping in de thema’s en het ontwikkelingsgericht werken. Zij kunnen zodoende meer aandacht besteden aan taal- en rekenstimulering en herhaling.

16-uurs VVE vanaf 1 januari 2020

De Columbus Junior vestigingen met peuteropvang in Enschede en Rijssen-Holten zijn vanaf 1 januari 2020 al overgegaan op het uitgebreide aanbod van 16 uur VVE per week.

Het betreft de volgende vestigingen:

Enschede

Rijssen/Holten