Nieuws

Wij gaan voor kansengelijkheid met voorschoolse educatie voor álle jonge kinderen.

17 januari 2022

Uk & Puk, welkom bij Columbus Junior!

Vanaf maandag 17 januari 2022 wordt onze mascotte Co vergezeld door boegbeeld Puk. Beiden zullen vanaf dan, samen met onze pedagogisch medewerkers, de kinderen van Columbus Junior begeleiden tijdens hun ontdekkingsreis en daarmee hun ontwikkeling. Dit alles om bij te dragen aan een goede overgang naar de basisschool en kansengelijkheid voor ieder kind.

Een betere start
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of verminderen. Zodat kinderen een betere start maken op de basisschool. Wij vinden als kinderopvangorganisatie Columbus Junior voorschoolse educatie zó belangrijk, dat wij ervoor hebben gekozen om aan alle kinderen van 0-4 jaar VVE aan te bieden. Dit doen we door binnen de hele organisatie te gaan werken met ‘Uk & Puk’.

Uit onderzoek van het CPB, getiteld ‘Ongelijkheid van het jonge kind’, komt naar voren dat kinderen van ouders met een laag inkomen of een lage opleiding al op 3-jarige leeftijd al een achterstand hebben in vergelijking met kinderen van ouders met een hoog inkomen of opleidingsniveau. “Vanaf groep 3 nemen de verschillen niet of nauwelijks verder toe, maar ze worden ook niet kleiner”, schrijven de onderzoekers. Juist in dat vroege stadium is een wereld te winnen op ontwikkelingsgebied, Columbus Junior pakt hierin een vooraanstaande rol met de introductie van een nieuw educatie programma.

Kwaliteitsslag met Uk & Puk
Uk & Puk is een door Nederlands Jeugdinstituut goedgekeurd VVE programma. Het sluit aan bij onze pedagogische visie. Met voorschoolse educatie van hoge kwaliteit, stimuleren onze pedagogisch medewerkers jonge kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling. Door al onze pedagogisch medewerkers te scholen in Uk & Puk maakt Columbus Junior een prachtige kwaliteitsslag. Onze medewerkers, die dagelijks in touw zijn met de 0 tot 4-jarigen, maken zo een verdiepingsslag in het leren kijken, luisteren en aanvoelen van kinderen. Interne trainers zorgen dat de medewerkers gekwalificeerd en bekwaam zijn in het werken met Uk & Puk.

Extra investeringen
De afgelopen jaren zijn er een aantal wetswijzigingen geweest binnen de kinderopvang. Om bijvoorbeeld de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en pedagogisch medewerkers te ondersteunen op de werkvloer. Dit werpt zijn vruchten af, aangezien de kwaliteit van kinderopvang en VVE sindsdien flink verbeterd is. Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht dat iedere kinderopvangorganisatie een beleidsmedewerker VVE heeft, die de kwaliteit van voorschoolse educatie een extra impuls geeft. Deze aanpassing in de wet vinden wij zo belangrijk dat we hierin flink geïnvesteerd hebben. Door extra pedagogisch coaches aan te stellen en een kwaliteitsadviseur die zich geheel richt op het thema VVE. Hiermee willen wij ons onderscheiden binnen de regio.

Een goede overgang naar de basisschool
“Elk kind heeft recht op gelijke kansen. Om een goede start te kunnen maken in hun leven. Als kinderopvang dragen wij daar heel graag aan bij. Dit doen we onder andere door vanaf nu voorschoolse educatie te geven aan alle jonge kinderen van 0-4 jaar. Om zo te helpen bij een goede overgang naar de basisschool. Wij zijn erg trots dat Columbus Junior mooie kwaliteitsslagen heeft kunnen maken op het gebied van VVE. Wij denken daarmee in de regio Twente echt een verschil te kunnen maken in dit maatschappelijke vraagstuk”, vertelt directeur Sebastiaan Dekkers.