Nieuws

Educatie voor peuters verbetert start in basisonderwijs

15 maart 2022

Aandacht voor lezen en taal in onderwijs versterken

Om kinderen betere kansen in het basisonderwijs te bieden, stimuleert de gemeente ouders om hun 2- en 3-jarige peuters mee te laten doen aan de peutergroep. Zo’n tachtig procent van de Enschedese peuters maakt nu gebruik van deze mogelijkheid. “Ons doel is dat nog meer peuters in Enschede naar de peutergroep gaan. Dit verbetert de start van kinderen in het basisonderwijs”, vertelt wethouder June Nods.

De peutergroep bij de kinderopvang bereidt kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. In Enschede kunnen alle 2- en 3-jarigen 8 uur per week gebruik maken van deze prille educatie. Onderwijswethouder June Nods benadrukt het belang van deze peutergroep: “Uit diverse onderzoeken blijkt dat we op jonge leeftijd bij kinderen al het verschil kunnen maken voor betere kansen in het onderwijs. Daarom stimuleren we ouders om hun kind gebruik te laten maken van de peutergroep.” Peuters die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen 8 uur extra per week naar de peutergroep, zonder extra kosten voor de ouder(s).

Campagne ‘Ga voor Taal’ 

Met de gemeentelijke campagne ‘Ga voor Taal’ willen we de aandacht voor lezen en taal in het basisonderwijs en bij de peutergroep versterken. Dat gebeurt onder meer met de eigen bibliotheken op inmiddels meer dan 25 basisscholen in Enschede en taaltrainingen voor leerkrachten. Daarnaast is voor ouders de website www.gavoortaalenschede.nl ontwikkeld. Op deze website lezen ouders praktische informatie en taaltips. “Deze campagne is nodig omdat we zien dat het gemiddelde lees- en taalniveau in het basisonderwijs daalt. Daarom stimuleren we op alle mogelijke manieren om bovenal voor taal te gaan”, aldus June Nods.

Extra inzet op kwaliteit

De peutergroep is in de gemeente Enschede beschikbaar op alle 28 zogenoemde integrale kindcentra, verdeeld over de stad en de dorpen. Het aanbod wordt verzorgd door de kinderopvangorganisaties Humankind, Columbus Junior en Partou. Sinds 1 januari 2022 zijn bij deze organisaties ook extra pedagogisch beleidsmedewerkers actief. “Zij coachen de leidsters van de peutergroep en zien toe op de kwaliteit in de uitvoering. En dat komt uiteindelijk ook onze peuters ten goede.” Gemeente Enschede subsidieert de extra inzet bij de kinderopvangorganisaties uit het onderwijsachterstandenbudget.