Vestigingen

Het Sprookjesbos

  • Dagopvang
  • BSO
  • VE

Het Sprookjesbos is gevestigd in Wijkcentrum het Stroinkshuis, het hart van de wijk Het Stroink. Samen met Peuteropvang de Kabouters (van Het Stroink), Peuteropvang de Zonnestraaltjes, ODBS het Stroink en RKBS de Regenboog vormen wij Integraal Kindcentrum (IKC) Stroinkslanden-Zuid.

Kinderopvang Kosmo vestiging Het Sprookjesbos

Groepsindeling dagopvang

Het Sprookjesbos biedt reguliere en flexibele opvang op de volgende groepen:

Elfjes
Dagopvang 0 - 4 jaar
Dwergen
Dagopvang 2 - 4 jaar

Ter ondersteuning van het dagprogramma en om aan te sluiten bij de behoeften van het individuele kind, maken wij in alle groepen gebruik van het VVE-programma Uk en Puk.

Wij bieden bij Het Sprookjesbos ook extra spelen en leren (VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie) in de peutergroep. Extra spelen en leren is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar, die op bepaalde ontwikkelgebieden een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen die een indicatie voor extra spelen en leren (VVE, Vroeg- en Voorschoolse Educatie) hebben van het consultatiebureau, worden twee extra dagdelen geplaatst, deze worden door de gemeente Enschede vergoed. De dagdelen worden afgenomen op vier verschillende dagen. Meer weten? Neem dan contact op met Het Sprookjesbos. 

Groepsindeling buitenschoolse opvang

Reuzen  
BSO 4 - 13 jaar

Het Sprookjesbos biedt BSO in de vorm van voor- en naschoolse opvang. De kinderen kunnen eventueel bij ons hun meegebrachte ontbijt nuttigen en spelen totdat zij door ons naar school worden gebracht

Onze BSO maakt gebruik van de omliggende schoolpleinen, het Smiley-veld en Speelbos ’t Stroink. Gedurende het gehele jaar wordt themagericht gewerkt.

Let op: ons adres is het Stroink 64a, maar de ingang van Het Sprookjesbos vind je aan de kant van de Hesselinklanden.

* Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag worden de kinderen van de buitenschoolse opvang opgevangen bij onze vestiging Het Stroink.

Scholen

De volgende scholen maken gebruik van Het Sprookjesbos:

Foto's

 terug naar vestigingen

Je kosten

Benieuwd hoeveel je betaalt voor onze opvang? Bereken eenvoudig je kosten uit.

bereken je kosten

Vestiging bekijken

Vestiging bekijken? Geen probleem! Wij geven je geheel vrijblijvend een rondleiding.

rondleiding aanvragen

Inschrijven

Als je gebruik wilt maken van onze kinderopvang schrijf je dan vrijblijvend in.

vrijblijvend inschrijven