Vestigingen

Uniek

  • Dagopvang
  • BSO
  • Peuteropvang

Kinderopvang UnieK is een plek waar kinderen de hele dag kunnen spelen en leren. Het is gevestigd in het Integraal Kindcentrum (IKC) UnieK, dat zich bevindt aan de Vondelstraat in Aalten. Bij IKC UnieK worden kinderen van 0 tot 13 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving opgevangen. Op deze vestiging wordt ook PeuterPlus (de opvolger van de peuterspeelzaal) en Buitenschoolse opvang aangeboden.

Kinderopvang Kosmo vestiging IKC Uniek

Bij UnieK bieden we opvang aan kinderen van 0-4 jaar in drie groepen. De Biggetjes is er voor 0-4 jarigen en de Aapjes is een peutergroep, waar kinderen vanaf ca. 2,5 jaar opgevangen worden. De Panda’s is een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar die geopend is tijdens schoolweken. In alle groepen worden maximaal 16 kinderen opgevangen. We bekijken per kind in welke groep hij zich het beste kan ontwikkelen. Waar ligt voor hem de veiligheid en het juiste aanbod dat past bij zijn ontwikkeling. Dat kan betekenen dat een kindje soms met 2 jaar al naar de Aapjes gaat en een ander kind zal met 2½ jaar eerst nog bij de Biggen kunnen beginnen. We stemmen dit, uiteraard in samenspraak met ouders, met elkaar af. Bij de start van de opvang krijgt jouw kind een mentor toegewezen. Deze pedagogisch medewerker ziet jouw kind tijdens de opvang het meest. Hierdoor hebben ouders altijd een vast aanspreekpunt.

Kinderdagverblijf UnieK is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Vervroegde opvang vanaf 7:00 is ook mogelijk.

Een vast ritme

Kinderen hebben behoefte aan rust en regelmaat. Daarom verlopen de dagen zoveel mogelijk volgens hetzelfde vaste ritme. Zo hebben we vaste momenten om (buiten) te spelen, te eten of gezamenlijk een thema-gerichte activiteit te doen. Omdat wij het erg belangrijk vinden om voor baby’s zoveel mogelijk hetzelfde ritme als thuis te hanteren wijkt hun dagplanning hier wel vanaf. We vieren graag feestjes en houden wel van een uitstapje! Verjaardagen, geboortes, wandelen in de wijk, eendjes voeren of een bezoek de dierenwinkel zijn een aantal voorbeelden van wat we zoal ondernemen.

VVE

Op de kinderopvang van UnieK wordt gewerkt met het programma ‘Startblokken’. Met dit voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma bieden we de elke dag activiteiten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen. Zo wordt je peuter spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Kinderopvang UnieK is onderdeel van IKC UnieK. Hierdoor kunnen we een doorgaande lijn bieden als het gaat om opvang en onderwijs van 0 tot 13 jaar. En dat alles onder één dak met hetzelfde team professionals en overal dezelfde werkwijze.

Groepsindeling

Biggetjes (0-4)
Aapjes (2-4)
Panda's PO (2-4)
BSO1 (4-13)
BSO2 (4-13)
ZwemBSO Uniek1
ZwemBSO Uniek2

Scholen

De volgende scholen maken gebruik van IKC Uniek:

Foto's

 terug naar vestigingen

Je kosten

Benieuwd hoeveel je betaalt voor onze opvang? Bereken eenvoudig je kosten uit.

bereken je kosten

Vestiging bekijken

Vestiging bekijken? Geen probleem! Wij geven je geheel vrijblijvend een rondleiding.

rondleiding aanvragen

Inschrijven

Als je gebruik wilt maken van onze kinderopvang schrijf je dan vrijblijvend in.

vrijblijvend inschrijven