Duurzame nieuwbouw

Duurzame nieuwbouw in Hellendoorn

In oktober 2022 start de bouw van de meest duurzame kinderopvang van Nederland!

Kindcentrum Noord Es

De nieuwe vestiging van KOSMO ‘Kindcentrum Noord Es' biedt in totaal maar liefst 94 kindplaatsen aan. De kinderen van ‘De Knuist’ en het ‘Klepperhonk’ – gevestigde opvanglocaties in Hellendoorn – zullen in 2023 de nieuwe vestiging betrekken. Het kindcentrum wordt gebouwd door middel van cross laminated timber, in massief hout. Volledig CO2 neutraal en zoveel mogelijk circulair.

Bijzondere bouwwijze

  • Uitgevoerd in massief hout – cross laminated timber
  • CO2 neutraal gebouwd
  • Met gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke materialen – circulair
  • Energieneutraal in gebruik
  • Met een eigen groene buitenruimte en aan een groen schoolplein
  • Een voorbeeld voor toekomstige bebouwde omgeving

Roadmap highlights

Roadmap highlights

  Begin oktober - start bouw, plaatsing eerste CLT element
  Eind november - hoogste punt bereikt
  Begin december - isolatie aanbrengen
  Medio januari - warmtepomp en LBK plaatsing
  Medio maart - terreininrichting/wadi
  Eind maart - sedum dak
  Eind maart - zonnepanelen
  Begin april - inrichting interieur
  Medio april - in gebruik name

Toepassing van de locatie

Het nieuwe kindcentrum biedt ruimte voor 96 kindplaatsen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar zijn er 44 kindplaatsen, in de leeftijdscategorie 4-12 jaar zijn er 52 kindplaatsen beschikbaar. Het kindcentrum van KOSMO zorgt in samenwerking met alle basisscholen en de SPGH, voor een optimale ontwikkeling van alle opgroeiende kinderen in Hellendoorn. Daarnaast wordt er rekening gehouden met zaken als parkeercapaciteit en behoefte, behoud van het groene schoolplein en de daily mile (blije en fittere kinderen door samen 15 minuten bewegen per dag).

Impressie van de nieuwbouw

Samenwerking in Hellendoorn

De ontwikkeling van het kind wordt door allerlei omgevingsfactoren beïnvloed. Wanneer hier aandacht voor is, en deze aspecten met elkaar worden verbonden, heeft dit ook een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

Het doel van samenwerking is om in de buurt waar kinderen en ouders leven, inclusieve en rijke speel-leeromgevingen te creëren. Voor ieder kind van 0-12 jaar is er plek. Hierbij gaat niet alleen over samenwerking tussen school en kinderopvang/peuterspeelzaal, maar ook over de samenwerking met jeugdhulp- en buurtinstanties. Kinderen worden langer begeleid om voor een goed doorlopende leerlijn te zorgen.

Op deze manier willen we de (bestaande) samenwerkingen in Hellendoorn verstevigen en beter benutten. Zo creëren we gezamenlijk een breed aanbod voor de kinderen binnen het dorp Hellendoorn.

Visie op duurzaamheid binnen de kinderopvang

Wij willen bijdragen aan versterking van de kinderopvang als een duurzame en vitale sociaal-economische voorziening. Wij ontwikkelen de duurzame kinderopvang. Kinderopvang kan immers alleen bijdragen aan optimale ontwikkeling en een gelukkig leven voor kinderen als er een mooie en leefbare wereld is om door te geven. Het innovatieve karakter van onze invulling van duurzame kinderopvang zit ’m in de naadloze verbinding tussen de sociale functie en de ecologische verduurzaming. Daarmee lopen wij binnen de kinderopvangbranche voorop. Met concrete maatregelen in en om onze opvanglocaties en met bewustwording en ‘groene opvoeding’ van de kinderen die wij opvangen – en via hun ouders.

Duurzaamheid bij KOSMO