Nieuws

Samenwerking Columbus Junior en IKT

11 maart 2020

Op donderdag 5 maart hebben de directeur van Columbus Junior en de bestuurder van Stichting “Ieder kind kind telt” beiden hun handtekening gezet onder een overeenkomst die gaat over samenwerking en huisvesting. De overeenkomst heeft betrekking op de intensievere samenwerking tussen Columbus Junior en de verschillende scholen van de stichting in de gemeente Hellendoorn.

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Ons gezamenlijk doel is het verder verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Zo kunnen wij samen een omgeving creëren waar kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Columbus Junior en Stichting Ieder Kind Telt werken al jaren samen. Wij zijn ambitieus en vinden het belangrijk om mee te groeien in de behoefte aan goede samenwerking tussen scholen en de opvang.

Integrale kindcentra

Wij willen met deze samenwerking zorgen voor kwalitatief goede faciliteiten voor kinderen en ouders in de wijk. Ons doel is Integrale Kindcentra te realiseren, waar allerlei voorzieningen voor kinderen, dichtbij huis, worden aangeboden. Bijvoorbeeld basisonderwijs, buitenschoolse opvang, peuteropvang en recreatie onder 1 dak.

“Bij de vorming van een IKC is een duurzame en intensieve samenwerking de sleutel tot succes. Eenheid in uitstraling en werkwijze is belangrijk en prettig voor ouders en kinderen. Zij krijgen in de toekomst één aanspreekpunt. Kinderen hebben een makkelijkere start op de basisschool en als professionals kunnen we belangrijke informatie beter delen”, geeft Maud Berendsen, Voorzitter van College van Bestuur van 'Ieder Kind Telt', aan.

“Een ander voordeel is dat we sterker staan”, zegt Sebastiaan Dekkers, algemeen directeur van Columbus Junior. “We zoeken allebei naar oplossingen voor de uitdagingen die de maatschappij met zich meebrengt. Samenwerking helpt ons om de voorzieningen in stand te houden en de kwaliteit te verhogen.”

Foto's