Nieuws

Drie Enschedese peuterspeelzalen starten met extra uren voorschoolse educatie

19 juli 2018

Op drie Enschedese peuterspeelzalen wordt het aanbod van voorschoolse educatie met ingang van het nieuwe schooljaar uitgebreid van 10 uur naar 16 uur per week.

Het doel is het verder verkleinen van de kans op onderwijsachterstanden. Met de uitbreiding van het aantal uren lopen de locaties vooruit op door het kabinet aangekondigde wetgeving.

Kabinet wil 16 uur voorschoolse educatie vanaf 2020 wettelijk invoeren

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven de wettelijke duur van voorschoolse educatie te willen verhogen van 10 naar 16 uur per week. Internationaal onderzoek laat namelijk zien dat een ruimer aanbod van voorschoolse educatie beter is voor de brede ontwikkeling van het kind. Gemeenten ontvangen extra geld om dit verlengde aanbod te financieren en in overleg met de kinderopvangorganisaties te organiseren. De verwachting is dat de uitbreiding van het aantal uren in 2020 wettelijk wordt vastgelegd.

Drie pilots in Enschede vanaf september 2018

De extra uren zijn bedoeld voor peuters die voor voorschoolse educatie zijn geïndiceerd door het consultatiebureau. Hoe kinderopvangorganisaties invulling geven aan 16 uur voorschoolse educatie laat het ministerie vooralsnog vrij. “Nu kunnen we peuters een nog betere basis voor hun ontwikkeling meegeven en zorgen voor een goede start in het basisonderwijs”, aldus Erna de Koster, regiodirecteur van Kinderopvang Humanitas regio SKE. Haar peuterspeelzaal Kleine Dolfijn binnen IKC de Esmarke is één van de pilotlocaties. Ook locaties van KOV Hebbes (De Zuidsprong) en Columbus Junior (Dikkertje Dap) doen mee. Silvia Dokter van KOV Hebbes: “Het is enorm belangrijk om kinderen juist al op jonge leeftijd op een goede manier en met voldoende intensiteit te stimuleren in hun ontwikkeling. Dat kan met een aanbod van 16 uur beter dan met een aanbod van 10 uur. In onze pilot nemen we juist ook de ruimte om peuters geleidelijk aan te laten wennen aan meer dagdelen per week”.

Geen verhoging eigen bijdrage ouders

De eigen bijdrage voor ouders wordt in de pilots niet verhoogd. “We willen niet dat er een belemmering voor ouders ontstaat om hun kind deel te laten nemen aan de pilot”, legt Marijke Koekkoek van Columbus Junior uit. Dat uitgangspunt is afgesproken met de gemeente die de kosten van de pilots subsidieert vanuit het onderwijsachterstandenbudget. Wethouder van onderwijs, Eelco Eerenberg: “Alle kinderen in Enschede verdienen optimale ontwikkelkansen. Iedere mogelijkheid om het aanbod voor kinderen nog verder te verbeteren, grijpen we graag aan. Ik ben er trots op dat de Enschedese organisaties nu al deze pilots oppakken zodat we in 2020 des te beter invulling kunnen geven een de verwachte algemene invoering van 16 uur voorschoolse educatie.”